English
客戶服務熱線2157 2157

選擇國家編號:

ec儲值服務 打印

   ec 儲值服務可為您提供︰
 
  • 既方便且快捷的可靠IDD服務

 

  • 即時轉駁香港來電至海外電話號碼

 

  • 以指定海外電話致電回港服務
  
   ec儲值服務的簡易使用特性︰
  
       1. 以個人電郵地址在網上作簡易登記
       2. 以信用卡繳費或增值
       3. 成功登記即時享用IDD服務
       4. 網上賬戶及服務管理平台
       5. 即時增加服務選擇
       6. 通話紀錄網上檔案
       7. 網上増值服務
  服務詳情
 使用指南
 
 直接促銷推廣訊息                                                        立刻登記!
  
  
  简体版