English
客戶服務熱線2157 2157

選擇國家編號:

ec充值服务标准通话收费 打印

 

 请选择标准通话收费表︰ 
  
 1. ec储值服务IDD通话收费表
进入
  
 2. ec储值服务IDD飞线漫游及ecCall通话收费表
 
      i. 通話收費   进入
      ii. 月費  进入
  
 繁體版